Lars-Åke Karlsson, ordförande

Välkommen
till

Grå

Den här sidan ska fungera som en anslagstavla med protokoll och liknande, som har med styrelsearbete att göra.
Ordförande har ordet Lars-Å filosofierar om Grås verksamhet, medlemmar och attityder.
Styrelsen Styrelsemedlemarnas funktion och adresser.
Protokoll Styrelse och årsmötesprotokoll, sorterade efter datum.
Stadgarna Gissa vad du hittar här!
Jönköpings Posten den 20 augusti 1999 Vi har varit med i JP. Varning! Den här sidan ligger på 159 kb.

Verksamhet

&nuerik