Styrelsemötesprotokoll för Grå

20 juli 1999

Närvarande:
John Kilefors, kassör
Rasmus Stenbäcken, vice ordförande
Erik Magnusson, sekreterare
Simon Haglund, ledamot

Frånvarande p.g.a. sjukdom:
Lars-Åke Karlsson, ordförande

35. Mötets öppnande:
Rasmus Stenbäcken förklarade mötet öppnat.

36. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

37. Val av justerare:
John Kilefors valdes till justerare.

38. Medeltida tält:
Styrelsen diskuterade om föreningen ska tillverka ett medeltida tält.
Styrelsen beslutade att låta några medlemar tillverka ett röd- och svart-randigt medeltida tält för högst 800 SEK.

39. Medeltida banketter:
Enligt rykte ska några av Grås medlemar vara intresserade av att anordna medeltida banketter.
Styrelsen beslutade att tala med dessa och fråga ifall de ville ha ekonomisk hjälp. Kravet för ekonomisk hjälp ska vara att nollbudgetera banketterna och att styrelsen ska ha inflytande på när de ska anordnas.

40. Övriga frågor:
Styrelsen beslutade att lita på spelledarna för "lajvet" och tro att de kommer bestämma ett bra datum för "lajvet".

41. Mötets avslutande:
Rasmus Stenbäcken förklarade mötet avslutat.

Tillbaka