Styrelsemötesprotokoll för Grå

24 maj 1999

Närvarande:
John Kilefors, kassör
Lars-Åke Karlsson, ordförande
Rasmus Stenbäcken, vice ordförande
Erik Magnusson, sekreterare
Simon Haglund, ledamot

26. Mötets öppnande:
Lars-Åke Karlsson förklarade mötet öppnat.

27. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

28. Val av justerare:
Simon Haglund valdes till justerare.

29. "Lajv"
Styrelsen beslutade att föreslå spelledarna att ha "lajvet" lördagen v. 18.
Styrelsen beslutade att deltagaravgiften för "lajvet" ska vara 10 SEK.

30. Fest
Styrelsen beslutade att ha en fest på Hundgården fredagen v. 20.
Styrelsen beslutade att ge i uppdrag åt Alexandra Öhlin, Lars-Åke Karlsson och Andreas Rudenstam att anordna festen.

31. Resebidrag
Styrelsen beslutade att ge Rasmus Stenbäcken i uppdrag att ge Marie-Helene Pettersson 150 SEK i resebidrag. Rasmus Stenbäcken är redovisningsskyldig till John Kilefors.
Styrelsen beslutade att ge Sara Ytterbrink 50 SEK i resebidrag.

32. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade rykten om David Bilker och Sara Ytterbrink.

33. Information:
John Kilfors informerade om att vi har ungeför 1000 SEK i tillgångar.

34. Mötets avslutande:
Lars-Åke Karlsson förklarde mötet avslutat.

Tillbaka