Styrelsemötesprotokoll för Grå

12 april 1999

Närvarande:
John Kilefors, kassör
Lars-Åke Karlsson, ordförande
Rasmus Stenbäcken, vice ordförande
Erik Magnusson, sekreterare

Frånvarande p.g.a. läxor:
Simon Haglund, ledamot

18. Mötets öppnande:
Lars-Åke Karlsson förklarade mötet öppnat.

19. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

20. Val av justerare:
John Kilefors valdes till justerare.

21. "Lajvet" i helgen (v. 15):
Styrelsen kom fram till att det troligen skulle komma tillrcäkligt många.
Att ha en åldersgräns på "lajven" diskuterades. Styrelsen kom fram till att man ev. ska ha det vid ett senare skede.
Styrelsen beslutade att ha följande budget för lajvet:

Utgifter
Lokal
Saft och juice
Resor
Bidrag
100 SEK
50 SEK
40 SEK
310 SEK

Styrelsen beslutade att Erik Magnusson ska fixa en lokal för "lajvet".
Styrelsen beslutade att ge tillåtelse för övernattning efter "lajvet".
Styrelsen beslutade att tillsätta en frukostkommité, med uppdrag att ordna med frukost efter "lajvet".
Styrelsen beslutade att John Kilefors och Erik Magnusson ska sitta i frukostkommitén.
Styrelsen beslutade att samling inför lajvet ska börja kl. 17.00 på lördagen.

22. "Lajv"-datum:
Styrelsen beslutade att föreslå SL för Habo-"lajvet" att ha ett "lajv" onsdag v. 19.

23. Maskerad:
Styrelsen beslutade att arrangera en maskerad v. 17.
Styrelsen beslutade att enbart medlemmar, som föddes 1981 eller tidigare, får komma på maskeraden.

24. Information:
John Kilfors informerade om att vi har ungeför 1200 SEK i tillgångar.

25. Mötets avslutande:
Lars-Åke Karlsson förklarde mötet avslutat.

Tillbaka