Styrelsemötesprotokoll för Grå

27 mars 1999

Närvarande:
Rasmus Stenbäcken, vice ordförande
Lars-Åke Karlsson, ordförande
Erik Magnusson, sekreterare
John Kilefors, kassör

Frånvarande p.g.a. semester:
Simon Haglund, ledamot

10. Mötets öppnande:
Lars-Åke Karlsson förklarade mötet öppnat.

11. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

12. Val av justerare:
Rasmus Stenbäcken valdes till justerare.

13. Årsmötet:
Styrelsen tyckte att årsmötet gick bra och att det är kul att medlemarna har så pass många åsikter.

14. Ekonomi:
John Kilefors ansåg att vi för tillfället hade den stabil ekonomi.
Beslut togs om att vi skulle söka startbidrag för finansering av diskussionsforumet för rollspel.

15. Firmatecknare:
John Kilefors och Lars-Åke Karlsson valdes till firmatecknare i förening.

16. Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande:
Lars-Åke Karlsson förklarade mötet avslutat.

Tillbaka