Tillbaka

Laetacara Dorsigerus

Populärnamn
-

Förekomst
Sydamerika

Lever i lugna, långsamt rinnande delar av flodsystemen.

Utseende/könsskillnader
Hanen större, har större och utdragna fenor.

Storlek
Hanen ca. x cm
Honan ca. x cm

Beteeende
Arten är monogam, d.v.s. lever i par.

Miljö
Arten är väldigt lugn. Trivs bäst i ett akvarium med mycket gömställen. T.e.x. bland rötter, växter och löv.
Akvariet bör vara minst 50 cm långt men gärna mer. Övriga akvarieinvånare bör inte vara för livliga och tuffa.

Lek/odling
Substratlekare, fäster oftast rommen på något fast underlag.
Gemensam yngelvård.
Nykläckta yngel utfodras oftast med nykläckt Artemia.

Vattenvärden
PH: 5,0-6,0
Hårdhet: mjukt till medelhårt, 1-10° dGH

Temp: 21-30° C
Filtrera gärna över torv.

Utfodring
Levande och fryst foder, ex. Svarta och vita mygglarver, Artemia och Tubifex.

Övrigt/allmänt
-

dorsigerus.jpg (9212 bytes)
Hane  Foto: Jenny Magnusson


................................................................................................................
Copyright ©
ApistoSweden Kontakt  Uppdaterad: 2002-07-22 
Kopiering av denna sida eller av sidans innehåll är förbjuden
.