Tillbaka

Apistogramma borellii

Populärnamn
-

Förekomst
Sydamerika.

Utseende/könsskillnader
Hanen större, samt är mer intensivt färgtecknad, har större och utdragna fenor.
Honan är gul-beige.

Storlek
Hanen ca. 8 cm
Honan ca. 4 cm

Beteeende
Arten är polygam, håll därför helst fler honor till en hane. Revirbildande, hanen bildar ett större revir där honornas mindre revir ingår.

Miljö
Trivs bäst i ett akvarium med mycket gömställen. T.e.x. bland rötter, löv och växter.
Akvariet bör vara minst 50 cm långt men gärna mer.

Lek/odling
Grottlekare, fäster oftast rommen på grottans vägg eller tak.
Honan passar rom och yngel medan hanen ser till reviret.
Nykläckta yngel utfodras oftast med nykläckt Artemia.

Vattenvärden
PH: 6,0-6,5
Hårdhet: mjukt till medelhårt, 2-15° dGH

Temp: 25-28° C
Apistogrammor är känsliga för smutsigt vatten/nitrit.

Utfodring
Levandefoder, ex. Svarta och vita mygglarver, Artemia och Tubifex.
De flesta Apistogrammor äter inte flingfoder.

Övrigt/allmänt
-

borelliihane.jpg (12487 bytes)Hane   Foto: Jenny Magnusson

borelliihona.jpg (26511 bytes)
Hona   Foto: Jenny Magnusson