Träning i klubben

Tidiga passet följt av det sena passet (i vanlig ordning).