Mullsjö marknad

Judon är uppe och visar upp sig. Med på kort är:
Ivar Nilsson, Eddie Tisma, Andreas Eckert, Hanna Rehnkvist, Simon Ydman, Janet Hultman, Christoffer Johnsson, Joakim Henriksson